Töö Saksamaal:
Hakkimisjärgne laoplatside puhastus:
Võrumaal võsagiljotiiniga teostatud raadamine ning harvendusraie:
Giljotiiniga lõigatud võsa Tartumaal: