Metsamajanduskava on parim viis olla oma vara seisukorraga kursis. See annab hea ülevaate kinnistul kasvavast ja väärtuslikust. Lisaks on võimalik paika panna majandusplaan.

Inventeerimisandmed, mis saadakse puude mõõtmise ja loendamise teel, on metsamajanduskava oluliseks osaks. Kui andmed on kogutud, siis saab öelda kui palju metsamaterjali metsas kasvab ja milline on kvaliteet. Kogutud inventeerimisandmete põhjal koostatakse majandamiskava, milles on välja toodud planeeritavad metsaraied, nende aeg, maht ja soovitav metsa seisund peale metsaraiet lähtuvalt raieküpsusest.

____________________________________________________________________

Kas metsamajanduskava vajab tegemist? Võta julgelt ühendust:

Email again: