Pakume metsaraie kompleksteenust, mis aitab kaasa metsa säästlikule ja loodussõbralikule majandamisele. Teostame kõiki raieviise, pakume väljavedu ja oleme abiks ka kraaviservade ning teeservade põlluäärte võsast puhastamisel.

_________________________________________________________________

Mida metsaraie endast täpsemalt kujutab?

Metsaraie
 on metsamajanduses rakendatav puude mahavõtmine puidu saamise või metsa hoolduse eesmärgil. 

Valgustusraide eesmärk on puu liikide süsteemne kujundamine ja valguse kättesaadavuse saavutamine metsa elutingimuste parandamiseks. Valgustusraide tulemusel on mets hõrendatud liigsetest puudest, mis taksistavad metsa jõudsat kasvu. Noor mets on kasvutihe ja selle tulemusena on piiratud toitainete kättesaadavus ja valgus. See takistab metsal raieküpseks saamist ning hilisemal perioodil domineerivad mõned liigid jõudsamalt ja hakkavad teisi liike välja suretama. Et mets kasvaks kiiresti teostatatakse valgustusraiet. Valgustusraie tulemusel jäetakse alles tugevamad ja terved puud, kogu tegevuse käigus arvestatakse ka metsa iseärasustega.

Harvendusraie on üks hooldusraie liik, mille käigus raiutakse välja kuni 30% puudest selleks, et luua lõppraiesse jäävatele puudele paremad kasvutingimused. 

Lageraie on metsa majandamisel raie viis, mille korral eemaldatakse piiritletud alalt enamik puid. Lageraie tulemusel tekib raiesmik. Ökoloogilise majandamise korral eelistatakse lageraiele valikraiet. 

Sanitaarraiel raiutakse enamasti haigeid ja kahjustatud, aga ka surnud ja surevaid puid. Näiteks on vaja pärast suuri torme, kui ulatuslikel metsaaladel on puud ümber heidetud või tormi murtud, mets koristada. Putukkahjustuste puhul võib eesmärgiks olla kahjustuskolde likvideerimine.

_________________________________________________________________

Kas tekkis küsimusi? Saada meile kiri:

Email again: